Vue

Aktualizacja: 13.04.2022

Zobacz polecane:

Kursy Książki

Poczytaj o Vue na oficjalnej stronie

Najlepsze kursy video do nauki Vue

na platformie Udemy:

Flaga angielska Kursy w języku angielskim Flaga angielska

(W języku polskim niżej)


Język kursu - angielski Okładka kursu

Vue - The Complete Guide (incl. Router & Composition API)

Vue.js is an awesome JavaScript Framework for building Frontend Applications! VueJS mixes the Best of Angular + React!

Czas trwania: 32 total hours 218796 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2022-11-18
4.73 / 5
Liczba ocen: 58923

Język kursu - angielski Okładka kursu

Complete Vue Developer 2023: Zero to Mastery (Pinia, Vitest)

Ultimate guide to Vue 3 Development. Build large scale applications and deploy to production. Go from Zero to Mastery!

Czas trwania: 28 total hours 13795 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2023-04-10
4.61 / 5
Liczba ocen: 2116

Język kursu - angielski Okładka kursu

Vue Masterclass

Learn VueJS and build a complete project using Vue, Pinia, TypeScript, TailwindCSS, and more. Covers Vue 2 and 3.

Czas trwania: 98.5 total hours 4103 zapisanych uczestników
Beginner Level Ostatnia aktualizacja: 2023-04-13
4.66 / 5
Liczba ocen: 572

Język kursu - angielski Okładka kursu

Build Web Apps with Vue JS 3 & Firebase

Learn Vue JS 3 & Firebase by creating & deploying dynamic web apps (including Authentication).

Czas trwania: 31.5 total hours 28603 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2021-11-18
4.7 / 5
Liczba ocen: 7031

Flaga polska Kursy w języku polskim Flaga polska

Język kursu - polski Okładka kursu

JavaScript i front-end (nie tylko) dla back-endowców

JavaScript, TypeScript, React, backend, frontend, Node, npm, webpack, Mocha, CSS, ES6, modularyzacja, testy, async

Czas trwania: 7.5 total hours 443 zapisanych uczestników
Intermediate Level Ostatnia aktualizacja: 2020-04-19
4.35 / 5
Liczba ocen: 60

Język kursu - polski Okładka kursu

Kurs Vue.js od Podstaw

Nowoczesne Technologie Front-End

Czas trwania: 7 total hours 55 zapisanych uczestników
Beginner Level Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04
4.95 / 5
Liczba ocen: 14

Język kursu - polski Okładka kursu

Kurs Vue.js Techniki Zaawansowane

Nowoczesne Technologie Front-End

Czas trwania: 5 total hours 31 zapisanych uczestników
Intermediate Level Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04
4.69 / 5
Liczba ocen: 8

Język kursu - polski Okładka kursu

Laravel Framework - wielkie kompendium programisty PHP

Ten kurs to bogata teoria i praktyczna, rozbudowana aplikacja napisana w Laravelu

Czas trwania: 42 total hours 1220 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2021-08-28
4.5 / 5
Liczba ocen: 213

Inne kursy video na UdemyZobacz inne kursy video na Udemy

Najlepsze książki do nauki Vue

od wydawnictwa Helion: