Vue

Aktualizacja: 13.04.2022

Zobacz polecane:

Kursy Książki

Poczytaj o Vue na oficjalnej stronie

Najlepsze kursy video do nauki Vue

na platformie Udemy:

Flaga angielska Kursy w języku angielskim Flaga angielska

(W języku polskim niżej)


Język kursu - angielski Okładka kursu

Vue - The Complete Guide (incl. Router & Composition API)

Vue.js is an awesome JavaScript Framework for building Frontend Applications! VueJS mixes the Best of Angular + React!

Czas trwania: 32 total hours 215544 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2022-11-18
4.73 / 5
Liczba ocen: 58126

Język kursu - angielski Okładka kursu

Complete Vue Developer 2023: Zero to Mastery (Pinia, Vitest)

Ultimate guide to Vue 3 Development. Build large scale applications and deploy to production. Go from Zero to Mastery!

Czas trwania: 28 total hours 13005 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2023-02-01
4.65 / 5
Liczba ocen: 1910

Język kursu - angielski Okładka kursu

Vue Masterclass

Learn VueJS and build a complete project using Vue, Pinia, TypeScript, TailwindCSS, and more. Covers Vue 2 and 3.

Czas trwania: 98.5 total hours 3584 zapisanych uczestników
Beginner Level Ostatnia aktualizacja: 2023-01-22
4.78 / 5
Liczba ocen: 471

Język kursu - angielski Okładka kursu

The Vue 3 Bootcamp - The Complete Developer Guide

Learn to built frontend Vue 3 applications using Pinia, TypeScript, Supabase and the Composition API

Czas trwania: 17.5 total hours 608 zapisanych uczestników
Beginner Level Ostatnia aktualizacja: 2022-10-21
4.59 / 5
Liczba ocen: 123

Flaga polska Kursy w języku polskim Flaga polska

Język kursu - polski Okładka kursu

Kurs Vue.js od Podstaw

Nowoczesne Technologie Front-End

Czas trwania: 7 total hours 54 zapisanych uczestników
Beginner Level Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04
4.95 / 5
Liczba ocen: 14

Język kursu - polski Okładka kursu

Kurs Vue.js Techniki Zaawansowane

Nowoczesne Technologie Front-End

Czas trwania: 5 total hours 31 zapisanych uczestników
Intermediate Level Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04
4.69 / 5
Liczba ocen: 8

Język kursu - polski Okładka kursu

JavaScript i front-end (nie tylko) dla back-endowców

JavaScript, TypeScript, React, backend, frontend, Node, npm, webpack, Mocha, CSS, ES6, modularyzacja, testy, async

Czas trwania: 7.5 total hours 431 zapisanych uczestników
Intermediate Level Ostatnia aktualizacja: 2020-04-19
4.4 / 5
Liczba ocen: 58

Język kursu - polski Okładka kursu

Laravel Framework - wielkie kompendium programisty PHP

Ten kurs to bogata teoria i praktyczna, rozbudowana aplikacja napisana w Laravelu

Czas trwania: 42 total hours 1194 zapisanych uczestników
All Levels Ostatnia aktualizacja: 2021-08-28
4.29 / 5
Liczba ocen: 210

Inne kursy video na UdemyZobacz inne kursy video na Udemy

Najlepsze książki do nauki Vue

od wydawnictwa Helion: